دانلود برای لینوکس

The Imaging Source authors and supports device drivers, software development kits (SDKs), programming samples, extensions, end user software and software tools for Linux (below) and Microsoft Windows.

The Linux source code, which is released under the Apache License 2.0, enables you to integrate all machine vision cameras into popular Linux distributions. The Open Source code is available to download from GitHub:

 /TheImagingSource/tiscamera

درباره  The Imaging Source

محصولات این شرکت طیف وسیعی از دوربین های صنعتی با رابط  USB 3.0  ، USB 2.0   ، GIGE  و FireWire   و همچنین نرم افزار های پردازش تصویر را شامل می شود . نوآوری ، کیفیت برتر و بررسی و پاسخگویی دقیق نیازمندی های کاربردهای مختلف  ، ویزگی و عامل موفقیت محصولات و خدمات شرکت می باشد.